Køb og Salg

Godt at vide ved køb og salg.

Når Du/I skal til at sælge/købe din/jeres lejlighed, er der nogle ting i skal være opmærksomme på.

VED SALG:
Skal man enten møde personligt op i kontorets åbningstid og fortælle at man gerne vil sælge sin lejlighed, hvor efter man får udleveret en seddel med tilsagn om salg.
Samt Sedlen om Information ved køb eller salg. disse kan hentes/ses længere nede på siden. Eller man kan sende en mail til bestyrelsen, hvor man skriver at man gerne vil sælge sin lejlighed, hvor efter man så får sendt oplysninger fra bestyrelsen om hvad de skal bruge med hensyn til salg. Alt dette kan læses i dokumenterne længere nede på siden Information ved køb & Information ved salg Der skal foreligge et obligatorisk El-tjek ved salg af lejlighed, Dette foregår i samarbejde med bestyrelsen, Det obligatoriske El-tjek skal laves af foreningens Elektriker, og bestilles af bestyrelsen.
Sælger skal i samarbejde med bestyrelsen også bestille en vurderingsmand/dame.
Sælger skal sammen med bestyrelsen gå loft eller kælderrum igennem inden fraflytning.
Først når disse punkter er udført, kan lejligheden blive sendt ud til de aktive på den interne venteliste. Har tilbuddene været hele ventelisten igennem, FØRST der kan man tillade sig at sælge uden om listen. Dette skal oplyses og godkendes af bestyrelsen først.
Vaskebrik skal afleveres på kontoret, og originale nøgler skal gives videre til køber ved overdragelse.

Der bliver tilbageholdt 30.000 kr. ved salg, af lejligheden, for at kunne rette op på fejl og mangler m.m.

Bestyrelse og Vurderingsmand/dame SKAL begge ha kopier af forbedringer, i så frem at der er dokumentation på dette. Hvis der er lavet arbejde der kræver autorisation, skal der foreligges dokumentation for dette før det kan godkendes som forbedring.

Forventede minimumsudgifter for salg af andel

  • Udgift til el-tjek: 1.712,5 kr. + eventuel udbedring af fejl, mangler og ulovlige installationer.
  • Udgift til VVS-tjek: 1.062,50 kr. Fejl og mangler fradrages i værdien på lejligheden.
  • Halvdelen af vurderingshonorar: Fra 1.562,5 kr. og opefter.
  • Overdragelsesgebyr til andelsboligforeningen: 3.000 kr.
  • Gebyr til administration (køber): 4.173 kr.
  • Indhentning af nøgleskema: 535 kr.
  • Eventuelt afregning af pant: 1.021 kr.
  • Gebyr ved digital underskrift: 131 kr.
Note: Andelsbeviset udgår, og bliver digitalt i stedet.Hent informations info ved salg her: Information ved salg af andelslejlighed

VED KØB:
Når man har købt en andels-lejlighed i Amagerbo, har man 8 dage til at gøre indsigelse over skjulte fejl og mangler, fra den dag man har modtaget nøglerne til lejligheden. Bestyrelsen skal ligeledes have besked om dette.
For at kunne købe en andels-lejlighed kræver det at man er godkendt af banken, sørg nu for at få papirene i orden inden i siger ja til lejligheden.
Ansdelbeviset vil blive til sendt køber, når administrationen har godkendt køber og fået tilført den nye køber på papiret.
Hvis køber skal bruge en vaskebrik, skal personen henvende sig til bestyrelsen i åbningstiden og der kan de så få lavet en vaskebrik som tilhører andelshaveren.

Hent informations info ved Køb her: Information ved køb af andelslejlighed