Q&A

Her finder du svar på almindeligt forekommende spørgsmål.

Internet:
Der er trukket en forbindelse til hver enkelt lejlighed. Forbindelsen leveres af Dansk Kabel TV. Der bliver gratis leveret en 512/512 kbit forbindelse. Hvis man ønsker en hurtigere forbindelse kan man ringe til Dansk Kabel TV på tlf. 69 12 12 12 eller udfylde en Kontaktformular

TV:
I alle lejligheder er der trukket kabeltv. Indholdet leveres af youSee. Man modtager som standard grundpakken og den betales via den månedlige andelsydelse.

Ønsker man en større TV-pakke skal dette gøres via youSee hvortil man også vil betale for de ekstra ydelser (kanalpakker, TV-bokse eller hvad man nu ønsker at købe). YouSee kan kontaktes på tlf. 70 70 40 40 eller på internettet.

YouSee kanaloversigt kan findes her.

Hvis man ikke ønsker at modtage noget kabel-tv-signal, skal man kontakte bestyrelsen. Man vil fra den dag man bliver frakoblet kabel-tv-signalet heller ikke blive opkrævet for Grundpakken mere. Det er gratis at blive frakoblet, men når man fraflytter andelslejligheden skal man betale for en genetablering af signalet. Prisen er typisk en teknikertime for en YouSee-tekniker.

Parkering:
På Peder Lykkes Vej, Østerdalsgade og Glommensgade er der fri og gratis parkering.
I Dalføret skal der bruges parkeringslicens og området patruljeres af en parkeringsvagt.

Permanente parkeringslicenser til Dalføret er gratis og udleveres af bestyrelsen eller viceværten i deres åbningstider. Kun beboernes biler kan få en permanent parkeringslicens og bestyrelsen skal have en kopi registreringsattest ved udlevering af en permanent parkeringslicens.

Det er brugerens ansvar at parkeringslicensen er placeret synligt og at bilens registreringsnummer fremgår tydeligt af kortet. Licenser uden registreringsnumre er ugyldige og vil udløse en parkeringsbøde.

Vær opmærksom på, at solen har tendens til at blege registreringsnummeret, hvorfor beboerne jævnligt selv bør kontrollere synligheden.

Parkeringsbøder givet som følge af utydelige registreringsnumre på kortet refunderes ikke.

Midlertidige parkeringslicenser til beboernes gæster (papirform) udleveres arkvis af bestyrelsen eller viceværten i deres åbningstider.

Motorcykler kan blive optaget på en liste ved parkeringsvagtselskabet hvorved de kan undgå at skulle have en permanent parkeringslicens monteret.
Har man en MC som man ønsker at parkere i Dalføret, skal man rette henvendelse til bestyrelsen (enten via mail eller i åbningstiden) og oplyse registreringsnummeret på MC’en. Herefter vil bestyrelsen kontakte parkeringsselskabet.
Når man af bestyrelsen får bekræftelse på at MC’en er optaget på listen kan man begynde at parkere den i Dalføret uden licens. Parkeringsbøder givet til MC’er som har parkeret i Dalføret uden licens og før man har fået bekræftelse på at den er optaget på undtagelseslisten refunderes ikke.

Videoovervågning:
Området omkring foreningens bygninger er videoovervåget.

Såfremt der måtte være en situation (kriminalitet, hærværk etc.) hvor videoovervågningen kan hjælpe med opklaringen, kan Politiet få lov til at tilgå videoovervågningen.

I det tilfælde, skal anmelder gøre Politiet opmærksomme på, at der er videoovervågning på ejendommen og at Politiet kan kontakte bestyrelsen for at få adgang til denne.

Overvågningen gemmes i op til en måned, afhængig af aktiviteten på kameraerne (de ældste data overskrives når harddiskene er fulde).