Opdatering på porten

Der er fundet firma til at lave porten.

Arbejdet starter d. 1. maj 2024 og forventes afsluttet senest 2. maj 2024, såfremt der ikke opstår uforudsete komplikationer.

Mvh Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Opdatering på porten

Opdatering på porten

Vores nuværende elektriker har opgivet at lave porten, da man tilsyneladende ikke kan finde fejlen.

Bestyrelsen er i gang med at finde et portfirma, der skal komme med et tilbud på et nyt og bedre system.

Mere info følger…

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Opdatering på porten

Porten gør ikke det en port nu engang skal gøre

Opdatering: porten tilses af tekniker på fredag d. 6/4, hvorefter en ny status gives her på siden. Indtil porten virker normalt igen, vil porten blive åbnet og forblive åben i tidsrummet 06:00 – 20:00.

Mvh Bestyrelsen.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Porten gør ikke det en port nu engang skal gøre

Opdatering #3 vedr. asbest på lofter og højlofter

Efter seneste møde med asbest-teknikeren, har vi set os nødsaget til at lave et totalt forbud for at tilgå lofterne.

Dette er for beboeren/beboernes egen sikkerheds skyld.

Bestyrelsen anbefaler, at afspærringerne respekteres og efterleves, på trods af forståelig frustration over ikke at få adgang til loftsrum, tørreloft, mv.

Der kan medføres erstatningskrav/erstatningspligt hvis dette ikke overholdes, og vil resultere i en totalrengøring af trappen/trapperne hvis dette opdages.

Artikel fra DR: Nyt lovforslag skal redde livet for mindst 100 håndværkere om året

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Vigtig information | Kommentarer lukket til Opdatering #3 vedr. asbest på lofter og højlofter

Opdatering #2 vedr. asbest på lofter og højlofter

Status er, at bestyrelsen i samråd med rådgiver og administrator er i færd med at finde ud af omfang, pris og tidspunkt for et oprydningsprojekt.

Derfor overvejes det pt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, bla. med dette punkt på dagsorden. Selvsagt vil der være noget tid til denne XGF og derefter – hvis projektet vedtages – skal dette sættes i gang og et konservativt bud på projektstart vil være efter sommerferien 2024.

Det betyder, at der går lang tid før afspærringen i realiteten kan tages ned og det igen kan blive forsvarligt at færdes på lofterne. Da adgangen til loftsrum selvfølgelig er højt prioriteret, endsige for dem der fra- og tilflytter foreningen, har bestyrelsen besluttet at tage afspærringen til lofterne ned for nu. Dette sker i løbet af ugen.

Dette betyder med andre ord: At færden på lofterne er på eget ansvar! Bestyrelsen anbefaler værnemidler, såfremt man ikke har andre muligheder end at skulle færdes på lofterne. Der vil blive hængt påmindelsessedler ved indgangen til lofterne, så vi alle ved, at det stadig anbefales IKKE at færdes på lofterne

Bestyrelsen gør alt hvad den kan for at løfte opgaven så hurtigt som muligt.

Udgivet i Vigtig information | Kommentarer lukket til Opdatering #2 vedr. asbest på lofter og højlofter

Opdatering vedr. asbest på lofter og højlofter

Efter inspektion af et repræsentativt udsnit af højlofter og lofter, bekræfter rådgiver, at der er tale om asbest. Der blev foretaget forskellige prøver, der nu er blevet sendt til videre analyse. Resultatet foreligger om ca. 2 uger, hvorefter der sammen med rådgiver vil blive meldt ud om en plan for det videre forløb.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at sende en e-mail til amagerbo@amagerbo.dk. Mærk Emnefeltet med “Asbest”. Vi vil samle spørgsmål sammen, drøfte det med rådgiveren og derefter opdatere hjemmesiden med svar på spørgsmålene.

Sagen opdateres ligeledes løbende her på hjemmesiden.

Mvh Bestyrelsen.

Udgivet i Vigtig information | Kommentarer lukket til Opdatering vedr. asbest på lofter og højlofter

Asbest på lofter og højlofter

D. 24/1 blev der forelagt en begrundet mistanke om asbest på en større del af loftarealerne. Bestyrelsen har efterfølgende valgt for en sikkerheds skyld at lukke alle lofter af indtil yderligere information foreligger.

Bestyrelsen er allerede i dialog med rådgiver samt administrator for at afdække og afgøre, om der er tale om asbest og i så fald, i hvilken udstrækning. Dette har bestyrelsens 1. prioritet at få løst så hurtigt som muligt og vi melder løbende ud om forløbet.

Bestyrelsen anbefaler, at afspærringerne respekteres og efterleves, på trods af forståelig frustration over ikke at få adgang til loftsrum, tørreloft, mv.

Udgivet i Vigtig information | Kommentarer lukket til Asbest på lofter og højlofter

Vinterferie

Hej alle.

Bemærk, at bestyrelsen holder vinterferie i uge 7. Vi er så sjovt nok tilbage i uge 8.

Hav en rigtig god ferie og pas på jer selv i storm og sne.

Mvh Bestyrelsen.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Vinterferie

Info: Snefygning på lofter!

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom fra en beboer, at der er kommet snefygning ind på div. lofter og loftrum. vi har fået lavet lidt ekstra stikprøver, og 3 ud af 3 stikprøver viste at der også var snefygning på de lofter.

Vi anbefaler derfor de beboere der har loftrum, evt. tjekker om der er kommet sne ind i deres loftrum.

Hvis I har mulighed for det, så skrab det evt. op i en spand, så der undgår at komme råd i træet og evt. inventaret i loftrummene.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Amagerbo

Udgivet i Oprydning | Kommentarer lukket til Info: Snefygning på lofter!

Oprydning af fællesarealer

Kære beboer i Amagerbo,
Vi skal have ryddet op på vores fællesarealer i foreningen. Dette af hensyn til brandsikkerhed.

Du skal derfor inden d.31.12.2023 sørge for oprydning af dine ejendele påfølgende arealer:

– Tørreloft
– Højloft
– Loftgange
– Kælderarealer
– Kælderskakt
– Fortrappe
– Bagtrappe

Er dine ejendele ikke fjernet inden denne dag, vil de blive fjernet og smidt ud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Amagerbo

Udgivet i Oprydning | Kommentarer lukket til Oprydning af fællesarealer