Opdatering #2 vedr. asbest på lofter og højlofter

Status er, at bestyrelsen i samråd med rådgiver og administrator er i færd med at finde ud af omfang, pris og tidspunkt for et oprydningsprojekt.

Derfor overvejes det pt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, bla. med dette punkt på dagsorden. Selvsagt vil der være noget tid til denne XGF og derefter – hvis projektet vedtages – skal dette sættes i gang og et konservativt bud på projektstart vil være efter sommerferien 2024.

Det betyder, at der går lang tid før afspærringen i realiteten kan tages ned og det igen kan blive forsvarligt at færdes på lofterne. Da adgangen til loftsrum selvfølgelig er højt prioriteret, endsige for dem der fra- og tilflytter foreningen, har bestyrelsen besluttet at tage afspærringen til lofterne ned for nu. Dette sker i løbet af ugen.

Dette betyder med andre ord: At færden på lofterne er på eget ansvar! Bestyrelsen anbefaler værnemidler, såfremt man ikke har andre muligheder end at skulle færdes på lofterne. Der vil blive hængt påmindelsessedler ved indgangen til lofterne, så vi alle ved, at det stadig anbefales IKKE at færdes på lofterne

Bestyrelsen gør alt hvad den kan for at løfte opgaven så hurtigt som muligt.

Udgivet i Vigtig information | Kommentarer lukket til Opdatering #2 vedr. asbest på lofter og højlofter

Opdatering vedr. asbest på lofter og højlofter

Efter inspektion af et repræsentativt udsnit af højlofter og lofter, bekræfter rådgiver, at der er tale om asbest. Der blev foretaget forskellige prøver, der nu er blevet sendt til videre analyse. Resultatet foreligger om ca. 2 uger, hvorefter der sammen med rådgiver vil blive meldt ud om en plan for det videre forløb.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at sende en e-mail til amagerbo@amagerbo.dk. Mærk Emnefeltet med “Asbest”. Vi vil samle spørgsmål sammen, drøfte det med rådgiveren og derefter opdatere hjemmesiden med svar på spørgsmålene.

Sagen opdateres ligeledes løbende her på hjemmesiden.

Mvh Bestyrelsen.

Udgivet i Vigtig information | Kommentarer lukket til Opdatering vedr. asbest på lofter og højlofter

Asbest på lofter og højlofter

D. 24/1 blev der forelagt en begrundet mistanke om asbest på en større del af loftarealerne. Bestyrelsen har efterfølgende valgt for en sikkerheds skyld at lukke alle lofter af indtil yderligere information foreligger.

Bestyrelsen er allerede i dialog med rådgiver samt administrator for at afdække og afgøre, om der er tale om asbest og i så fald, i hvilken udstrækning. Dette har bestyrelsens 1. prioritet at få løst så hurtigt som muligt og vi melder løbende ud om forløbet.

Bestyrelsen anbefaler, at afspærringerne respekteres og efterleves, på trods af forståelig frustration over ikke at få adgang til loftsrum, tørreloft, mv.

Udgivet i Vigtig information | Kommentarer lukket til Asbest på lofter og højlofter

Vinterferie

Hej alle.

Bemærk, at bestyrelsen holder vinterferie i uge 7. Vi er så sjovt nok tilbage i uge 8.

Hav en rigtig god ferie og pas på jer selv i storm og sne.

Mvh Bestyrelsen.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Vinterferie

Info: Snefygning på lofter!

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom fra en beboer, at der er kommet snefygning ind på div. lofter og loftrum. vi har fået lavet lidt ekstra stikprøver, og 3 ud af 3 stikprøver viste at der også var snefygning på de lofter.

Vi anbefaler derfor de beboere der har loftrum, evt. tjekker om der er kommet sne ind i deres loftrum.

Hvis I har mulighed for det, så skrab det evt. op i en spand, så der undgår at komme råd i træet og evt. inventaret i loftrummene.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Amagerbo

Udgivet i Oprydning | Kommentarer lukket til Info: Snefygning på lofter!

Oprydning af fællesarealer

Kære beboer i Amagerbo,
Vi skal have ryddet op på vores fællesarealer i foreningen. Dette af hensyn til brandsikkerhed.

Du skal derfor inden d.31.12.2023 sørge for oprydning af dine ejendele påfølgende arealer:

– Tørreloft
– Højloft
– Loftgange
– Kælderarealer
– Kælderskakt
– Fortrappe
– Bagtrappe

Er dine ejendele ikke fjernet inden denne dag, vil de blive fjernet og smidt ud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Amagerbo

Udgivet i Oprydning | Kommentarer lukket til Oprydning af fællesarealer

Kommende parkeringszoner med tidsbegræsning – ultimo 2023

Der bliver indført tidsbegrænset parkering (3 timers parkering) på Peder Lykkes Vej, Glommensgade og Østerdalsgade, gældende fra ultimo 2023 (angiveligt fra 1. december 2023).

Beboere med adresse i de nye parkeringszoner kan ansøge Københavns Kommune om en p-licens for gaderne Peder Lykkes Vej, Glommensgade og Østerdalsgade.

Hvis man vil ansøge om gæste parkering kan det gøres her https://parkering.kk.dk/#!/guest-permit

I kan læse mere om høringsforslag / beslutning på København Kommunues hjemmeside her.

Læg især mærke til bilag 3 nederest på ovenstående link, som viser de fremtidige, afgrænsede p-områder. I kan hente bilag 3 her, hvor side 5 velsagtens er mest relevant.

Dalføret er undtaget, da det er privat grund/vej. Her opretholdes den i dag eksisterende p-kontrol og p-licens, hvor sidstnævnte kan udstedes fra kontoret.

Københavns Kommune vil opsætte skilte med gældende p-regler på de relevante veje, så husk at hold ekstra øje de kommende måneder.

Bemærk, at bestyrelsen blot orienterer om ovenstående og kan ikke svare på yderligere spørgsmål. Henvendelse, opdatering af forløb og ansøgning om p-licenser for ovenstående, relevante gader, kan ske hos Københavns Kommune.

Udgivet i Parkering | Kommentarer lukket til Kommende parkeringszoner med tidsbegræsning – ultimo 2023

INFO TIL ALLE BEBOER I AMAGERBO!!!

20.06.2023   –            Angående “reklame” om sikkerhedsdøre

Det er blevet smidt ind af firmaet, da en beboer lige har fået det installeret i sin lejlighed for egen regning. 

Det har derfor ikke noget med bestyrelsen at gøre, og er helt af egen vilje.

Der er før indhentet tilbud fra dette firma, samt haft det op som emne på en generalforsamling, hvor der ikke ønskes at arbejdes videre med det. 

Hvis en beboer selv ønsker at få sat en dør sat i, står det dem frit for, dog bliver det for egen regning. 

Det skal dog siges, at der stilles krav til de døre der skal installeres, dvs. at de opfylder kravene fra kommunen om bevaringsværdige ejendomme, og derfor skal de være store set identiske med de eksisterende døre af udseende.

Personen hæfter så selv fremover for vedligeholdelse og den kan så medregnes som en forbedring som har en nedskrivelse på 20 år.

Bestyrelsen skal ligeledes have information om, når en Sikkerhedsdøre bliver installeret.

______________________________________________________________


01.06.2023
Bestyrelsen er informeret om de ekstra 2% som blev opkrævet, og administrator er inde over. Det vil blive modregnet på næste huslejeopkrævning. og vi skal selvfølgelig på bestyrelsens og administrators vegne beklage fejlen

_____________________________________________________________

Nye åbningstider på kontoret 2023

Kontoret holder nye åbningstider, og fremover vil kontoret holde åbent fra
kl. 19:00 – 20:00, Dette tiltag træder i kraft fra d. 03.05.2023

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til INFO TIL ALLE BEBOER I AMAGERBO!!!

Radiatorerne og varmen.

Info om radiatorer og varmen i ejendommen.

Så er efteråret ved at komme til Amagerbo, og derfor har vi tændt for anlægget til radiatorerne,
så folk kan få varme i stuerne. Anlægget vil blive justeret gradvist, så temperaturen stille og roligt stiger i radiatorerne.

Hvis dine radiatorer er kolde, og ikke varmer når du drejer på termostaten, kan det skyldes nogle forskellige ting. F.eks. at ventilen har sat sig fast og skal motioneres/masseres. eller at pakningen er gået, og skal skiftes. Eller at der er luft i radiatorerne.

Hjælp til selvhjælp, så har vi lagt 2 videoer op af hvordan man løser disse problemer.

Video 1:
https://www.youtube.com/watch?v=ghZcJ_FCxRQ
Video 2:
https://www.youtube.com/watch?v=nYDRs1Hma5c

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Kommentarer lukket til Radiatorerne og varmen.

Aktivitets- og festudvalg

Kære alle andelshavere

Vi har har nu et aktivitets- og festudvalg i foreningen.

Allerede har der været afholdt et grill arrangement i gården, som var en stor succes. Vi siger tak for et hyggeligt arrangement og ser frem til andre “kom hinanden ved” tiltag i vores andelsforening.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Kommentarer lukket til Aktivitets- og festudvalg