Update angående rottesituationen

Alle faldstammer har fået installeret rotteværn, så rotter ikke længere, kan komme op i lejlighederne. Hullerne i kloakken i gården er blevet udbedret, så der er ikke længere rotter i gården.

Vi afventer stadig svar fra forsikringen, når dette er kommet, så vil der blive sat yderligere tiltag i gang med fremtidig rottebekæmpelse og forebyggelse af nye problemer.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Update angående rottesituationen

Sommerferie

Kontoret holder sommerferielukket i uge 28-30, med første kontortid efter d. 9/8. Vi tjekker selvfølgelig mails i perioden, men forvent længere svartid.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Sommerferie

Kort info om rotterne:

Der bliver nu på onsdag den 25. maj 2022 udført en TV-inspektion af kloakkerne, således at vi kan få et overblik over skaderne og rottesituationen. TV-vognen bedes respekteres.

Vi er påbegyndt opsætning af rottespærre på faldstammerne til toiletterne. Der vil blive sat rottespærre i alle faldstammer til toiletterne i ejendommen. Der vil blive sat sedler i opgangen, hvor det varsles, at toiletterne og badet ikke kan bruges.    

Foreningen har indkøbt rottefælder, som er lukkede og børnesikre. De er sat ud i dag, alle farlige er fjernet.

Sandkassen er blevet tømt for sand, legetøjet er rengjort og desinficeret. Det første lag sand er lagt i, men det er stadig forbudt at opholde sig i sandkassen til rottesituationen er ovre.

Buskene skal trimmes, og det er stadig forbudt at opholde sig i de bede, der er afspærret.

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Kommentarer lukket til Kort info om rotterne:

Informationsbrev vedrørende rotteproblemet i Amagerbo

Kære beboere i Amagerbo


Københavns kommunes skadedyrsenhed var ude og inspicere ejendommen i mandags.
Desværre kunne han hurtigt konkludere, at der var rotter i Amagerbo og at der skulle gøres noget ved sagen hurtigst muligt.

Der er blevet opsat forskellige former for fælder rundt omkring i ejendommen.

Ligeledes er gården blevet gået grundigt igennem, og kloakkerne vil blive inspiceret igen for rotter og reder, samt brud på kloakken.


Vi kan hjælpe os selv og Amagerbo ved at sørge for at overholde de nedenstående punkter:

 • Til jer med Barnevogne, sørg for at jeres barnevogne ikke har rester af mad eller lignende i barnevognen, da rotten hurtigt kan finde vej op i den. Bamser, sutter og sutteklude er også guf for rotter. Når I går hen til barnevognen, så skub eller ryst til den, for at være sikker på at der ikke ligger en rotte nede i og hygger sig.
 • Fuglehuse, fuglebade, stenbunker, fuglefoder, foderbræt skal fjernes.
 • Det anbefales at være i gården med sine børn.
 • Børn må ikke bevæge sig i bedene, da der er opsat rottefælder!
 • Skrald og cigaretskodder skal smides i skraldespanden, det er guf for rotter, og specielt til deres rottereder.
 • Bedene skal trimmes, så rotterne ikke længere kan bruge dem til at gemme sig.
 • Man må ikke opholde sig i de afspærrede områder.
Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Informationsbrev vedrørende rotteproblemet i Amagerbo

Nyt fra bestyrelsen

Endnu en rotte

Der er blevet observeret en rotte igen, kommunen er informeret, men i bedes holde godt øje og undlade at efterlade mad etc., hvor de kan få fat i det.

Spotter i en rotte er det vigtigt i gør følgende:

1.

§ 3.. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, skal straks anmelde dette til kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lovens § 17 a. (UDDRAG AF MILJØLOVENS BEKENDTGØRELSER), de kan træffes på 33 66 58 17

2.

Send en mail til Amagerbo@Amagerbo.dk og beskriv, hvor den er set.

Generalforsamlingen 2022

Referatet fra den ordinære generalforsamling er lige på trapperne.

Opdatering 16/5-2022:

Der er spottet flere rotter i gården og de er enkelte steder trængt op i toiletter. Vi arbejder benhårdt på at adressere problemet. Vi opfordrer til i holder døren til toilettet lukket og låget på WC’et nede.

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Kommentarer lukket til Nyt fra bestyrelsen

Aktivitets- og festudvalg

Kære alle andelshavere

Vi ønsker os liv og glade dage i foreningen, så vi håber, at det er muligt at stable et aktivitets- og festudvalg på benene.

Vi forestiller os, at I kan stå for kommende events og aktiviteter, såsom fastelavn for børnene, grillaftener, julekomsammen mv.

Hvis du har en lille eventmanager i dig, så tilmeld dig ved at skrive en mail til bestyrelsen på amagerbo@amagerbo.dk

Tilmelding skal ske inden d. 1. juni 2022, så vi kan komme i gang med at hygge os. Alle er velkomne til at bidrage.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Kommentarer lukket til Aktivitets- og festudvalg

Nyt fra bestyrelsen

Vi starter på en frisk og vil bede alle, som mangler svar på mail eller andre henvendelser om at henvende sig på ny.

Dette sker ved at rette henvendelse i kontortiden eller på mail til amagerbo@amagerbo.dk.

Den næste kontortid er tirsdag d. 3. maj fra 18:30-19:30.

Fremover informer vi om bestyrelsens arbejde på hjemmesiden amagerbo.dk

Mvh.
Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Tagget | Kommentarer lukket til Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Legepladsen

Legepladsen er sikker.

Bestyrelsen har besluttet at nedtage gyngerne, da der er begyndende råd i 2 af stolperne. Resten af legepladsen er sikker og må bruges.

Problemet med rotter i gården er løst. Der er rotter i hele København, så hvis man ser en rotte, gælder følgende:

1.

§ 3.. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, skal straks anmelde dette til kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lovens § 17 a. (UDDRAG AF MILJØLOVENS BEKENDTGØRELSER)

2.

Send en mail til Amagerbo@Amagerbo.dk og beskriv, hvor den er set.

Amagerbo’s Økonomi

Vi er startet fint i det nye år og har sat flere af de afventende sager i gang.Udgivet i Kontortid | Kommentarer lukket til Nyt fra bestyrelsen

Den gode nabo husker

 •  at al støj med værktøj og maskiner efter kl. 20 alle ugens dage ikke er tilladt (husorden §1.4)
 •  at fjerne ejendele fra loftgange, kældergange, trapper o.lign. (husorden §3.4)
 • at parkere tæt på den bil foran, så der er plads til alle.
 • at vise hensyn til naboer i hverdagen efter kl. 23
 • i sommersæsonen, at grille væk fra vinduer, holde orden på havemøbler.
 • Døre mellem tørlofter skal holdes lukket af hensyn til brandsikkerheden
 • Tørlofter og gange skal holdes ryddet for ting

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Den gode nabo husker

P-tilladelser

P-skiltEn lille bøn til de andelshavere som parkerer i Dalføret og som bruger permanente P-tilladelser.

Husk, at det er Jeres eget ansvar at bilens registreringsnummer fremgår af P-tilladelsen. Solen har det med at blege teksten helt ud, så I bliver nødt til ind i mellem at skrive det igen. Hvis ikke registreringsnummeret fremgår, uddeler P-vagten automatisk en bøde.

Og som tidligere oplyst, så kan andelshavere som ønsker at parkere deres MC i Dalføret uden synlig parkeringstilladelse gøre det ved at følge nedenstående fremgangsmåde:

Henvende dig til bestyrelsen i åbningstiden (tirsdage i lige uger, 1830-1930) og oplys registreringsnummeret på motorcyklen. Bestyrelsen vil herefter sørge for, at motorcyklen bliver optaget på en positivliste ved parkeringsselskabet.

Det skal understreges, at indtil at andelshaveren af bestyrelsen får af vide, at vedkommendes motorcykel er kommet på parkeringsselskabets positivliste, skal motorcyklen være markeret med enten en permanent eller midlertidig parkeringstilladelse. Alternativt må man i mellemliggende periode parkere i tilstødende gader hvor der ikke er parkeringsrestriktioner.

Parkeringsbøder som, grundet manglende synlig parkeringstilladelse, gives i perioden frem til man af bestyrelsen har fået at vide at motorcyklen er optaget på listen, vil ikke blive eftergivet.

Udgivet i MC, Parkering | Tagget , , | Kommentarer lukket til P-tilladelser