Oprydning af fællesarealer

Kære beboer i Amagerbo,
Vi skal have ryddet op på vores fællesarealer i foreningen. Dette af hensyn til brandsikkerhed.

Du skal derfor inden d.31.12.2023 sørge for oprydning af dine ejendele påfølgende arealer:

– Tørreloft
– Højloft
– Loftgange
– Kælderarealer
– Kælderskakt
– Fortrappe
– Bagtrappe

Er dine ejendele ikke fjernet inden denne dag, vil de blive fjernet og smidt ud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Amagerbo

Udgivet i Oprydning | Kommentarer lukket til Oprydning af fællesarealer

Kommende parkeringszoner med tidsbegræsning – ultimo 2023

Der bliver indført tidsbegrænset parkering (3 timers parkering) på Peder Lykkes Vej, Glommensgade og Østerdalsgade, gældende fra ultimo 2023 (angiveligt fra 1. december 2023).

Beboere med adresse i de nye parkeringszoner kan ansøge Københavns Kommune om en p-licens for gaderne Peder Lykkes Vej, Glommensgade og Østerdalsgade.

Hvis man vil ansøge om gæste parkering kan det gøres her https://parkering.kk.dk/#!/guest-permit

I kan læse mere om høringsforslag / beslutning på København Kommunues hjemmeside her.

Læg især mærke til bilag 3 nederest på ovenstående link, som viser de fremtidige, afgrænsede p-områder. I kan hente bilag 3 her, hvor side 5 velsagtens er mest relevant.

Dalføret er undtaget, da det er privat grund/vej. Her opretholdes den i dag eksisterende p-kontrol og p-licens, hvor sidstnævnte kan udstedes fra kontoret.

Københavns Kommune vil opsætte skilte med gældende p-regler på de relevante veje, så husk at hold ekstra øje de kommende måneder.

Bemærk, at bestyrelsen blot orienterer om ovenstående og kan ikke svare på yderligere spørgsmål. Henvendelse, opdatering af forløb og ansøgning om p-licenser for ovenstående, relevante gader, kan ske hos Københavns Kommune.

Udgivet i Parkering | Kommentarer lukket til Kommende parkeringszoner med tidsbegræsning – ultimo 2023

INFO TIL ALLE BEBOER I AMAGERBO!!!

20.06.2023   –            Angående “reklame” om sikkerhedsdøre

Det er blevet smidt ind af firmaet, da en beboer lige har fået det installeret i sin lejlighed for egen regning. 

Det har derfor ikke noget med bestyrelsen at gøre, og er helt af egen vilje.

Der er før indhentet tilbud fra dette firma, samt haft det op som emne på en generalforsamling, hvor der ikke ønskes at arbejdes videre med det. 

Hvis en beboer selv ønsker at få sat en dør sat i, står det dem frit for, dog bliver det for egen regning. 

Det skal dog siges, at der stilles krav til de døre der skal installeres, dvs. at de opfylder kravene fra kommunen om bevaringsværdige ejendomme, og derfor skal de være store set identiske med de eksisterende døre af udseende.

Personen hæfter så selv fremover for vedligeholdelse og den kan så medregnes som en forbedring som har en nedskrivelse på 20 år.

Bestyrelsen skal ligeledes have information om, når en Sikkerhedsdøre bliver installeret.

______________________________________________________________


01.06.2023
Bestyrelsen er informeret om de ekstra 2% som blev opkrævet, og administrator er inde over. Det vil blive modregnet på næste huslejeopkrævning. og vi skal selvfølgelig på bestyrelsens og administrators vegne beklage fejlen

_____________________________________________________________

Nye åbningstider på kontoret 2023

Kontoret holder nye åbningstider, og fremover vil kontoret holde åbent fra
kl. 19:00 – 20:00, Dette tiltag træder i kraft fra d. 03.05.2023

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til INFO TIL ALLE BEBOER I AMAGERBO!!!

Radiatorerne og varmen.

Info om radiatorer og varmen i ejendommen.

Så er efteråret ved at komme til Amagerbo, og derfor har vi tændt for anlægget til radiatorerne,
så folk kan få varme i stuerne. Anlægget vil blive justeret gradvist, så temperaturen stille og roligt stiger i radiatorerne.

Hvis dine radiatorer er kolde, og ikke varmer når du drejer på termostaten, kan det skyldes nogle forskellige ting. F.eks. at ventilen har sat sig fast og skal motioneres/masseres. eller at pakningen er gået, og skal skiftes. Eller at der er luft i radiatorerne.

Hjælp til selvhjælp, så har vi lagt 2 videoer op af hvordan man løser disse problemer.

Video 1:
https://www.youtube.com/watch?v=ghZcJ_FCxRQ
Video 2:
https://www.youtube.com/watch?v=nYDRs1Hma5c

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Kommentarer lukket til Radiatorerne og varmen.

Aktivitets- og festudvalg

Kære alle andelshavere

Vi har har nu et aktivitets- og festudvalg i foreningen.

Allerede har der været afholdt et grill arrangement i gården, som var en stor succes. Vi siger tak for et hyggeligt arrangement og ser frem til andre “kom hinanden ved” tiltag i vores andelsforening.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Kommentarer lukket til Aktivitets- og festudvalg

Nyt fra bestyrelsen

Vi starter på en frisk og vil bede alle, som mangler svar på mail eller andre henvendelser om at henvende sig på ny.

Dette sker ved at rette henvendelse i kontortiden eller på mail til amagerbo@amagerbo.dk.

Fremover informer vi om bestyrelsens arbejde på hjemmesiden amagerbo.dk

Mvh.
Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Tagget | Kommentarer lukket til Nyt fra bestyrelsen

Den gode nabo husker

  • at sikre sig, at hoveddøre og porten er forsvarligt lukket, så ubudne gæster ikke kommer ind. 
  • at al støj med værktøj og maskiner efter kl. 20 alle ugens dage ikke er tilladt (husorden §1.4)
  •  at fjerne ejendele fra loftgange, kældergange, trapper o.lign. (husorden §3.4)
  • Tørlofter og gange skal holdes ryddet for ting og sager.
  • at parkere tæt på den bil foran, så der er plads til alle.
  • at vise hensyn til naboer i hverdagen efter kl. 23
  • Døre mellem tørlofter skal holdes lukket af hensyn til brandsikkerheden
  • at tale ordentligt til andre andelshavere

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Den gode nabo husker

P-tilladelser

P-skiltEn lille bøn til de andelshavere som parkerer i Dalføret og som bruger permanente P-tilladelser.

Husk, at det er Jeres eget ansvar at bilens registreringsnummer fremgår af P-tilladelsen. Solen har det med at blege teksten helt ud, så I bliver nødt til ind i mellem at skrive det igen. Hvis ikke registreringsnummeret fremgår, uddeler P-vagten automatisk en bøde.

Og som tidligere oplyst, så kan andelshavere som ønsker at parkere deres MC i Dalføret uden synlig parkeringstilladelse gøre det ved at følge nedenstående fremgangsmåde:

Henvende dig til bestyrelsen i åbningstiden (tirsdage i lige uger, 1830-1930) og oplys registreringsnummeret på motorcyklen. Bestyrelsen vil herefter sørge for, at motorcyklen bliver optaget på en positivliste ved parkeringsselskabet.

Det skal understreges, at indtil at andelshaveren af bestyrelsen får af vide, at vedkommendes motorcykel er kommet på parkeringsselskabets positivliste, skal motorcyklen være markeret med enten en permanent eller midlertidig parkeringstilladelse. Alternativt må man i mellemliggende periode parkere i tilstødende gader hvor der ikke er parkeringsrestriktioner.

Parkeringsbøder som, grundet manglende synlig parkeringstilladelse, gives i perioden frem til man af bestyrelsen har fået at vide at motorcyklen er optaget på listen, vil ikke blive eftergivet.

Udgivet i MC, Parkering | Tagget , , | Kommentarer lukket til P-tilladelser

Vaskemaskinerne er nu på nettet!

I forbindelse med genopretning af vores reservationssystem på vaskemaskinerne, er vi blevet gjort opmærksom på der faktisk er en selvbetjeningsløsning på nettet.

http://e-vaskeri.dk

For at tage dette i brug, så skal du kende din aktiveringskode. Koden findes ved at gå ned i vaskeriet, scan din brik, tryk på dette icon:

brick

og så noter din aktiveringskode ind.

På e-vaskeri vælger du A/B Amagerbo, udfylder din email og aktiveringskode; herefter sendes en e-mail med login og du vil nu kunne reservere, se hvilke maskiner der er i brug og dit forbrug.

Udgivet i Vaskeri | Kommentarer lukket til Vaskemaskinerne er nu på nettet!