Køb og Salg

Godt at vide ved køb og salg.

Når Du/I skal til at sælge/købe din/jeres lejlighed, er der nogle ting i skal være opmærksomme på.

OBS!!!
P.g.a. den nuværende situation med Corona-virussen, laver vi en midlertidig løsning.
Hvis man skal sælge sin lejlighed, så skal man sende en mail til amagerbo@amagerbo.dk og mærke det Salg af andel.
Har man ikke mulighed for at sende en mail, så kan man ringe i kontortiden. Når dette er gjort, så vil Jeanette smide en seddel i din/jeres postkasse som du/I skal udfylde, og smide tilbage til kontorets postkasse.

VED SALG:
Skal man møde personligt op i kontorets åbningstid og fortælle at man gerne vil sælge sin lejlighed.
Der skal foreligge et obligatorisk El-tjek ved salg af lejlighed, Dette foregår i samarbejde med bestyrelsen, Det obligatoriske El-tjek skal laves af foreningens Elektriker, og bestilles af bestyrelsen.
Sælger skal i samarbejde med bestyrelsen også bestille en vurderingsmand.
Sælger skal sammen med bestyrelsen gå loft eller kælderrum igennem inden fraflytning.
Først når disse punkter er udført, kan lejligheden blive sendt ud til de aktive på den interne venteliste.
Vaskebrik skal afleveres på kontoret, og originale nøgler skal gives videre til køber ved overdragelse.
Tidligere er der blevet tilbageholdt 10.000 kr. ved salg, af lejligheden, for at kunne rette op på fejl og mangler m.m. Dette beløb er nu ændret til 30.000kr.

Bestyrelse og Vurderingsmand SKAL begge ha kopier af forbedringer, i så frem at der er dokumentation på dette. Hvis der er lavet arbejde der kræver autorisation, skal der foreligges dokumentation for dette før det kan godkendes som forbedring.

VED KØB:
Når man har købt en andels-lejlighed i Amagerbo, har man 14 dage til at gøre indsigelse over fejl og mangler.
For at kunne købe en andels-lejlighed kræver det at man er godkendt af banken, sørg nu for at få papirene i orden inden i siger ja til lejligheden.
Ansdelbeviset vil blive til sendt køber, når administrationen har godkendt køber og fået tilført den nye køber på papiret.
Hvis køber skal bruge en vaskebrik, skal personen henvende sig til bestyrelsen i åbningstiden og der kan de så få lavet en vaskebrik som tilhører andelshaveren.